Çevre Politikamız

Faaliyetlerimizde Ulusal ve Uluslararası mevzuat ve standartlara uymayı, olumsuz çevresel etkileri kontrol altında tutarak yasalara tam uyumu taahhüt etmekteyiz. Bu kapsamda, çevre kirliliğini tüm faaliyetlerimiz için kaynağında önlüyoruz. Katı ve tehlikeli atıklar konusunda çevremizin korunmasına, Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine ve çevremizin temiz kalmasına katkıda bulunma amacındayız. Bu amaç doğrultusunda çevre ile ilgili konulara riayet ederek, çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmekteyiz.

İş süreçlerimiz sırasında ortaya çıkan atıkları kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme göndermekteyiz, geri dönüştürülemeyen tehlikeli atıklarımızı da ilgili yönetmeliklere uygun bir şekilde imha ettirmekteyiz.

Geçici atık depolama sahaları sayesinde de tehlikeli kimyasalların toprağa, havaya ve yer altı sularına karışmasını engelliyoruz.

Genel İlkeler

  • İşletmelerin faaliyetleri neticesinde oluşan her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği, kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmek.
  • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek.
  • İşletme süreçlerinde, faaliyet yürütülen tesislerde tüm yasal ve diğer şartlara uyum temel gereklilik olarak kabul etmek.
  • Kayıpların önlenmesi, çevrenin korunması için Çevre Yönetim Sisteminin performansı sürekli takip edilip, ölçülerek sürekli iyileştirmek.
  • Yapılan her faaliyetin çevre üzerinde bir etkisi olduğu bilinciyle çalışılan çevrede doğal hayatla uyumlu çalışma yöntemleri benimsemek.
  • Tüm işletmelerin ve alt yüklenicilerin çalışanlarında gerekli çevre bilinci oluşturarak ve genişletilmesi sürekli iyileştirme kültürü ile sürdürülebilir gelişimi desteklemek.
  • Sağlıklı ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için, çevre boyut ve etkilerini kontrol altına almaya yönelik analizler yaparak kaynak kullanımını azaltmaya dönük çevre amaç ve hedefleri belirlenir, çevresel performans düzenli takip edilir.
  • İşletmelerimizin faaliyetleri neticesinde oluşan atıkların geri kazanımını, geri dönüşümünü ve tekrar kullanımını teşvik etmek.
  • Çevre’nin çalışan katılımıyla gelişeceği prensibi ile sistem performansını zincirleme sorumlulukla takip etmek.
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.

Çevre ve insan sağlığına duyarlı ve çevresel kirlenmenin önlenmesine dair gerekli tedbirleri alıp, verimli çalışma ve endüstriyel işlerde; göze çarpıcı, yüksek kalitede hizmet üretmek ve hizmetin sürekliliğini ve güvenirliliğini garanti etmek, kaliteli ve sağlıklı hizmetin verilmesi için dürüst, disiplinli, saygılı, iş hakimiyetini sağlayan, iyi ahlaklı ve sürekli eğitim alan personel çaıştırmak, bu çalışmalarımız sırasında çevreyi korumak ve sistemimizde sürekli iyileştirici faaliyetleri gerçekleştirmek firmamızın çevre politikasıdır.

© 2012 Viracolor Masterbatches